Ketu 1/96 (4) Psoriaasi_Liit
Eesti Psoriaasi Liit

Kuidas soovite
(Rootsi ravimudel psoriaatikutele)

Psoriaas on tavalisemaid nahahaigusi Rootsis, kus seda põeb 2-3% elanikkonnast. Nendest viiendik vajab rohkemal või vähemal määral regulaarset ravi. Varemalt - õigupoolest 20 aastat tagasi - saadeti psoriaatikud haiglasse statsionaarsele ravile kaheks kuni neljaks nädalaks, mõnikord pikemakski ajaks. See tähendas passiivset ravi ja sellele järgnevat tegevusetust: tund ravi ööpäevas ning 23 tundi üksnes olesklemist haiglas. Selle vastu tõstsid mässu psoriaatikud, kes soovisid patsiendisõbralikumat ravimoodust.

Stockholmi kommuuni psoriaasiliidu juhatus koos psoriaasispetsialisti professor Nils Tyressoniga hakkasidki välja töötama psoriaatiku seisukohalt kõige toimivamat ravimudelit.

Tulemuseks oli psoriaatikute ravikeskus, mis rajati Stockholmist lõunas asuva Enskedfälti kooli suletud ujulasse. Ravikeskus avati 1973. aastal ja tegutseb Stockholmi kommuuni psoriaasiliidu järelvalve all.

Nüüdseks on liidul kokku kuus ravikeskust: kolm Stockholmis, üks Norrtäljes, üks Södertäljes ja üks Nynäshamnis.

Enamus klientidest tulevad ravile arsti saatekirjaga. Selge psoriaasidiagnoos on piisav klientide vastuvõtuks ravikeskustesse. Diagnoosi täpsustab hiljem keskuse nahaarst. Käesoleval ajal võetakse lisaks psoriaatikutele ravile ka atoopilist ekseemi põdevaid haigeid. Ravikeskustes töötab parim võimalik personal. Kokku on ravikeskustesse tööle palgatud 60 spetsialisti: jalgade ravijaid, lokaalse ravi asjatundjaid, meditsiiniõdesid ja abilisi, peaarst ning nahaarste.

Klientide üldarv aastas ulatub kuni 80000. Sellega teeb Stockholmi kommuuni psoriaasiliit 85% kommuunis antavast psoriaatikute raviprotseduuridest. Nii on puuetega inimeste liit ja selle 4300 liiget muutunud tähelepanuväärseks tervishoiuteenuste pakkujaks, kellel on suur vastutus ja 15 miljoni rootsi krooni suurune varandus.

Kogu tööd juhib kaks inimest. See on võimalik tänu juhtkonna vabatahtlikkuse alusel tehtavale tööle. Sama põhimõte kehtib ka Norrtälje, Södertälje ja Nynäshamni kohalike liitude puhul. Lisaks sellele asetavad psoriaatikud, tervishoiuteenuste saajad, ravi sisu ja vormi tähtsuselt esikohale. Ravikeskusi juhtivate puuetega inimeste ühenduste tegevus on alati allutatud aatelistele eesmärkidele.

Miks psoriaatikud kasutavad ravikeskusi ?

Seetõttu, et nende isiklikud kogemused on ravimise muutnud selliseks, nagu psoriaatikud on ise soovinud. Kõik Stockholmi psoriaasiliidu juhtkonna liikmed, väljaarvatud üks, on psoriaatikud ja neil on omad kogemused ravist.

Ravikeskused on avatud varahommikust hilisõhtuni põhimõttel: "astu sisse". Teisiti öeldes: sinna võib tulla ilma eelregistreerimiseta, mis on tavaline riiklikes- ja erakliinikutes. See võimaldab teha otsuse ravile minna kasvõi spontaanselt kooli või tööle minnes. Samuti võib raviks kasutada lõunavaheaega või mingit muud vaba hetke.

Ravikeskustes on kaasaegne varustus. Tõele au andes on ravikeskused olnud teerajajaks uute ravimeetodite ja seadmete kasutuselevõtmisel. Miks? Otsustajad on ise patsiendid, kes soovivad loomulikult kasutada parimat võimalikku ravi. Otsustamise teed on lühikesed. Otsustajad võivad ise määratleda otsuste elluviimise meetodid ning seda palju paindlikumalt kui riiklikul tasemel.

Stockholmi psoriaasiliidu juhid on vahetevahel majanduslikus kitsikuses ja satuvad mõnikord tugeva surve alla. Samas leidub nendes paindlikkust, mida riiklikus sektoris on vähe. Väikese aatelise liiduna on raske teha plaane erinevate poliitiliste ja muude karide keskel. Näiteks kõrged maksud tekitavad raskusi.

Ravikeskuste külalised leiavad eest meeldiva keskkonna. Ühised ruumid meenutavad klubiruume. Ei ole ebatavaline, et vanemad võtavad sinna kaasa lapsi. Loomulikult soovib liit, et kõik külalised oleksid liidu liikmed, aga kategooriliselt seda ei nõuta.

Kui külastajad soovivad mõjutada ravikeskuste tegevust, siis otsustajad on lähedal. Juhtkonda tuntakse hästi ja see saab kiiresti teada, mida konkreetselt on vaja ette võtta. Üks näide. Enskedefäldi basseini vees (+30 kraadi) on soola. Vanade ravimeetodite alusel seda peeti oluliseks, kuigi meditsiinilist tähtsust sellel pole. Soola kasutamine lõpetati. Tulemuseks olid protestid peamiselt liigese psoriaasi põdevate haigete poolt. Nimelt kergendas sool liikumist basseinis. Juhtkond arutas olukorda uuesti ja otsustas uuesti lisada soola basseiniveele.

Mida on senine tegevus andnud?

Erinevalt varasemast statsionaarsest ravist võivad psoriaatikud nüüd elada täisverelikku sotsiaalset elu koos perekonnaga kodustes tingimustes ja minimaalse haiguspuhkuse vajadusega. Tööl käimine ja ravi sobivad nüüd hästi kokku. Operatiivsed ja tõhusad ravimeetodid lühendavad ravi kestust ning kergendavad vaevu. Paranenud ravimeetodid on vähendanud vajalike ravikordade arvu ühe patsiendi kohta 33-lt 20-le.

Kõikidel külastajatel on samad eelised kui riiklikus süsteemis. Samad kompensatsioonid kehtivad ka siin.

Ravikeskuste tegevus oleks olnud täiesti võimatu ilma abita, mida Stockholmi psoriaasiliit on saanud kohalikelt rahavasaadikutelt, sõltumata parteilisest kuuluvusest.

Psoriaasiliidu eesmärgiks ei olnud algselt muutuda tervishoiu teenuste juhtivaks tootjaks. Liit soovis vaid anda eeskuju kohalikele omavalitsustele krooniliste haigete alternatiivse ravi organiseerimisest. Kuid ükski omavalitsus ei võtnud enda kanda taolise ravisüsteemi ülalpidamist.

Liidu tegevusega on käinud tutvumas inimesi peaaegu kogu maailmast. Praktiliselt kõik Rootsi sotsiaalministrid alates 1973. aastast on külastanud ravikeskusi.

Käesolevaks ajaks on ravikeskusi loodud kogu riigis üle saja. Vaid vähesed nendest põhinevad patsientide ühistööl.

Psori 3/94

Psoriaasi ravi on muutumas

Vanad ja üsnagi tõhusaks peetud tõrva- ning ditranoolitooted on kadumas ravimiturult. Õnneks on nende asemele tulnud uusi ravimooduseid. Tähtsamaks on ehk lokaalselt kasutatav caltsipotrioli sisaldav salv.

Psoriaas on pärilik üldine nahahaigus, mida põeb 2-4% rahvastikust. Suurimal osal haigetest ilmneb psoriaas üsnagi kergekujulisena, üksikute punetavate, kettudega kaetud nahalaikudena, mis asuvad tavaliselt küünarnukkidel, põlvedel ja peas juuste piirkonnas. Sellise kergekujulise psoriaasi raviks piisab tavaliselt lokaalne ravi salvidega.

Õnneks tõhusamat süstemaatilist ravi nõudev laiaulatuslik põletikuline psoriaas on haruldane. Liigesepsoriaasi ehk psoriaatilist artriiti võib esineda kergekujulistegi nahapealsete tundemärkide korral. Raskekujulise nahapsoriaasiga kaasneb tavaliselt ka raskekujuline liigesepõletik.

Psoriaasi peamine põhjus on senini tundmatu ja psoriaasi ei osata terveks ravida. Seetõttu seisneb ravi peamiselt sümptoomide kõrvaldamises. See on aeganõudev protsess, mistõttu kõik uued ravimeetodid on teretulnud. Psoriaas ei ole nakkav.

Tõrv ja ditranool ?

Tõrva- ja ditranoolitooteid on kasutatud kümneid aastaid psoriaasi ravil nii eraldi kui ka kombineeritult koos valgusraviga. Ebameeldiva lõhna ja nahka ärritava mõju tõttu ei ole need tooted saavutanud suurt soosingut. Seetõttu on ditranoolitooted peaaegu täielikult kadunud ravimiturult. Tõrvatoodetest on saadavana kiviosöetõrvast valmistatavat Alphosüüli ja tõrvasampoone.

Kortisoonid

Kanged III-IV rühma kortisoonid on tänapäevalgi kasutuskõlblikud ja psoriaasi ravil tõhusad. Kortisoonidega määritakse psoriaasilaike 2-4 nädala jooksul, mille järel peetakse ravis mitmenädalane vaheaeg. Liiga pikk ravikuur põhjustab naha õhenemist ning ravimi mõju väheneb. Kortisoonilahuseid kasutatakse tõhusalt psoriaasi ravil peanahal. Õrnematel nahaaladel (kael, kaenlaalused, nägu) piisab nõrgemate kortisoonide kasutamisest.

Caltsipotriol annab uut lootust

Alternatiivseks raviks "vanadele ravimeetoditele" on uus D-vitamiinitoode caltsipotriol. Seda sisaldavad ravimtooted (näiteks Daivonexi) määritakse hommikuti ja õhtuti õhukese kihina psoriaasilaikudele umbes kahe kuu jooksul. Caltsipotriol on eriti sobilik selgepiiriliste psoriaasilaikude korral. Nädala maksimaalkogus on 100 grammi, mistõttu see ei sobi hästi laiaulatusliku psoriaasi pikaajaliseks raviks.

Caltsipotriol võib ärritada nahka õhukestel nahaaladel. Uurimused on näidanud, et caltsipotriol on võrdväärne kangete kortisoonsalvidega. Caltsipotriolil ei ole aga kortisoonsalvidele iseloomulikke kõrvalmõjusid. Seda võib ka ühildada valgusraviga.

Kompressravi Üksikute paksude psoriaasilaikude ravi võib tõhustada nn. kompressraviga. Haiguskoldele kantakse näiteks kortisoonilahust ja selle peale pannakse isekleepuv kile, mida hoitakse haiguskoldel 2-7 päeva. Selline ravi ei sobi laiaulatusliku psoriaasi korral.

Valgust! Valgust!

Peaaegu kõikidele psoriaatikutele mõjub soodsalt valgus. Lõunamaareisidel haige nahk paraneb tavaliselt kiiremini. Selle põhjuseks on lõunamaa päikese ultravieolettkiirguse B-komponendi mitmekordne kogus. Suvi on meie laiuskraadidel üsna lühike, mistõttu tuleb valgusravil peamiselt kasutada kunstlikku valgust.

Päikesevalgust kõige täpsemini kopeerivat SUP-valgust (UVA+UVB) antakse algul 3 minutit korraga. Järk-järgult annust suurendades tõstetakse see 15 minutini. Selline valgusravi sobib õhukese ketukihiga psoriaasi korral.

Ultraviolett-B-kiirgus (UVB) on ammutuntud psoriaasiravi komponent. See on tõhusam kui SUP-valgus. UVB-kiirgus on lühema lainepikkusega kui UVA-kiirgus ja põhjustab seetõttu kergemini naha "põlemist". UVB-valgust antakse nahale esialgu 20 sekundit, maksimaalne valgustusaeg on sõltuvalt nahatüübist 4-6 minutit.

PUVA-ravi on kõige tõhusam valgusravi. Sellise ravi korral naha tundlikkust UVA-kiirgusele tõstetakse kõigepealt suu kaudu sissevõetavate tablettidega, vannidega või salvidega. Seejärel antakse nahale UVA-valgust.

Valgusravi antakse tavaliselt umbes kolm korda nädalas mitmete nädalate jooksul. Põhiliselt kasutatakse valgusravi ravikuuridena, aga seda võib väga edukalt kasutada ka pidevalt nn. ennetavana ravina. Valgusravi võib edukalt ühendada kortisoonsalvide, caltsipotrioli ja tõrvatoodetega.

Sisemised ravimid

Raskekujulise psoriaasi korral ei aita tihti ei lokaalne ravi ega ka sellega koos kasutatav PUVA-ravi. Siis kasutatakse tavaliselt seespidist ravi. A-vitamiinitooted, Neotigason-kapslid, koorivad jä õhendavad ketusid. Ka liigesvaevad vähenevad enamus juhtudel Neotigason-ravi tulemusena.

Suu kaudu sissevõetav Metotreksaat on veelgi tõhusam ravim. Seda kasutatakse siiski vaid eriti raskete haigusjuhtude korral. Eriti tõhusalt mõjub see liigesvaevade korral.

Uueks siseseks ravimiks on Tsüklosporiin, mida kasutatakse aga erialaarsti range kontrolli all, sest see võib kõrvalmõjuna tõsta vererõhku.

Psoriaas on kiuslik ja tülikas haigus. Õnneks on olemas suur hulk haigusmõjusid vähendavaid ravimeetodeid. Tähtsaim on siiski õppida elama oma probleemiga.

                                             Hannu-Pekka Happonen
Lühendatult lehest "Terveydenhuoltoa Yksityisesti"

Eesti Psoriaasi Liit
PK 674, EE0026 Tallinn

1998 Eesti Psoriaasi Liit